Інноваційний центр "Dissertaciya Plus" Написання дисертацій на замовлення


Наш контактний телефон:
(066) 196-78-74

Вимоги до написання та правила захисту кандидатських та докторських дисертацій в Україні

Проходження захисту дисертації
1. Підготовка дисертації і автореферату у відповідності з вимогами ВАКу (кількість публікацій, наукова проблема, оформлення, об'єм тощо) 2. Підготовка документів згідно з Переліком ВАКу та вимогами спецради (див. ДОКУМЕНТИ). 3. Подання документів вченом

Документи для представлення дисертації на засіданні спецради
1. Відомості про опонентів (що плануються), форма 24, та додаткова інформація для оплати їхньої праці: домашня адреса, район проживання, серія та номер паспорта, ким виданий, дата народження, ідентифікаційний номер. 2. Експертні висновки на дисертацію та

Перелік документів, які подаються до спеціалізованої вченої ради здобувачем наукового ступеня
1. Заява на ім'я голови спеціалізованої вченої ради з проханням прийняти дисертацію до розгляду, в якій необхідно зазначити, чи вперше захищається ця дисертація (заява пишеться від руки). 1 прим. 2. Клопотання-характеристика керівника відповідного держав

Правила захисту кандидатських та докторських дисертацій
1. Докторська дисертація - це сукупність результатів, які розв'язують важливу наукову або науково-прикладну проблему. 2. Кандидатська дисертація - це сукупність результатів, що розв'язують конкретне наукове завдання, що має істотне значення для певної

Вимоги ВАК до наукових статей
При написанні наукових статей для фахових видань, збірників конференцій, наукових журналів, необхідно пам'ятати про їх відповідність вимогам Вищої атестаційної комісії України (ВАК). Згідно з вимогами ВАК України оригінальна стаття у фаховому виданні має

Вимоги до наукової статті
План статті, Оформлення рукопису, Загальні вимоги до цитування, Оформлення списку використаних джерел, Нумерація, Ілюстрації, Таблиці